Endring i gang- og kjøremønster for gåande og syklande

I forbindelse med arbeidet med nytt Bybanestopp ved Haukeland har det no blitt fleire endringar i gang- og kjøremønsteret nord for Sentralblokka.

Blant anna skal gangbrua over Haukelandsveien fjernast. Dette skjer natt til onsdag 25. september.

For dei aller fleste som skal til dei ulike avdelingane på Haukeland vil det være lurt å vurdere å bruke haldeplassen sør for Sentralblokka.

Dette er endringane:


• Dei som kjem gåande eller syklande i Haukelandstunnelen (gangtunnelen) i retning nord må ta ei ekstra sløyfe opp igjen mot sjukehuset og så ned på andre sida av vegen, ved blomsterkiosken for å komme videre nordover retning sentrum.

• Fortauet langs Haukelandsbakken 2 (den røde sveitservillaen) vil bli stengt.

• Skal du til Sentralblokka og går av på busshaldeplassen Ulriksdal, er det anbefalt å gå på fortauet forbi Rema 1000 og blomsterbutikken og så følge blå sti opp til sjukehuset.

• Skal du til Barne og ungdomssjukehuset/Glasblokkene er det best å gå av på haldeplassen Haukeland sør og så gå via tunnelane under Sentralblokka.

Når gangbrua blir fjerna vil det bli trafikkdirigering i området. Brua skal tilbake på samme plass når byggearbeida er ferdige.


Sjå skisse:

Skisse som viser gangveier på Haukeland