HELSENORGE

Digital rehabilitering for hjartepasientar

Tid og stad er den største skilnaden frå tradisjonell hjarterehabilitering til eHjerteRehab, eit elektronisk program som skal følgje hjartepasientar gjennom rehabilitering heime i si eiga stove.

​Gjennom filmsnuttar, ein medisin-app og informasjon på nett, skal Helse Bergen-prosjektet gjere det mogleg for hjartepasientar å motta rehabilitering heime. Prosjektet har fått støtte frå fleire hald.

Her kan du lese meir om prosjektet.