Augeskadar frå nyttårsfyrverkeri

15 personar fekk augeskadar av nyttårsfyrverkeri, 4 skader er blitt etteranmeldt 2. januar.
Det meldar overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus.
1. nyttårsdag kvart år samlar Bull inn tal frå sjukehus i heile landet med personar som er behandla for augeskadar etter nyttårsfeiringa. Dette er ein reduksjon siden i fjor. 

Dette tilsvarer omtrent gjennomsnittlig skadetall de siste 15 år.

-Fire av dei 15 er alvorleg skadde. Dei 11 andre har augeskadar som er moderat alvorlege. Ingen av dei som er skada rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, seier Bull. Men ein 10 år gamal gutt opplevde at en rakett gikk av rett foran ansiktet og unngikk alvorleg skade av øynene fordi han hadde vernebriller (han er ikkje med i skadestatistikken).

12 menn, to guttar, ingen kvinner

- Tre av de skadde var tilskodare. En rakett kom gjennom hekken fra naboen. Ein av dei skadde deltok truleg i fyrverkerikamp.
- Alle dei alvorlege augeskadane og 5 av dei moderat alvorlege skjedde ved bruk av effektbatteri. For 4 av skadene har ein ikkje opplysningar om type fyrverkeri. Ett batteri eksploderte umiddelbart da lunten blei tent, ett eksploderte under opprydding en time etter tilsynelatende vellykket bruk, tre veltet, ein person lente seg over batteriet ved antenning og ein gikk tilbake da rakettene ikke kom etter første gangs antenning. 

Definisjonar på augeskadetypane

Alvorleg augeskade: Er forventa å gi betydeleg synsreduksjon.
Moderat alvorleg augeskade: Kraftig akutt skade, men er ikkje forventa å gi betydeleg synsreduksjon.
Lette augeskadar: Blir behandla ved legevakt og er ikkje rekna med i denne oversikta.


Augeskadar etter nyttårsaftan på landsbasis frå dei siste åra:


2019/20: 15 skadar- 4 alvorlege og 11 moderat alvorlege (4 etteranmeldte skader 2.1)
2018/19: 16 skadar- 5 alvorlege og 11 moderat alvorlege
2017/18: 9 skadar- 3 alvorlege og 6 moderat alvorlege
2016/17: 12 skadar- 4 alvorlege og 8 moderat alvorlege
2015/16: 18 skadar –6 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2014/15: 16 skadar – 4 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2013/14: 15 skadar - 7 alvorlege og 8 moderat alvorlege
2012/13: 17 skadar - 5 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2011/12: 16 skadar - 4 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2010/11: 17 skadar - 6 alvorlege og 11 moderat alvorlege
2009/10: 10 skadar - 3 alvorlege og 7 moderat alvorlege
2008/09: 10 skadar - 5 alvorlege og 5 moderat alvorlege
2007/08: 21 skadar - 6 alvorlege og 15 moderat alvorlege
2006/07: 20 skadar - 3 alvorlege og 17 moderat alvorlege
2005/06: 28 skadar – 6 alvorlege og 22 moderat alvorlege

Noen tall er gått opp i forhold til tidligere års rapporter pga etteranmelding av skader.

Spørsmål knytt til tala?

Ta kontakt med overlege Nils Bull, telefon:  977 36 542