Norsk MS-veileder

I samarbeid med MS-forbundet og helsepersonell med spisskompetanse fra alle deler av landet utarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) en norsk veileder om MS.

​​​​Helsepersonell praterHensikten med veilederen er å gi helsepersonell og personer med MS/deres pårørende relevant og nyttig kunnskap. Et mål med veilederen er også å bidra til at de med MS møter en helsetjeneste som gir et tilbud som er oppdatert og av god kvalitet, uavhengig av deres bosted. Siden MS-sykdommen arter seg ulikt fra person til person, omfatter veilederen et vidt spekter av tema, også en del informasjon som bare er relevant for noen. ​​

S​toff som er ferdig utarbeidet,​ publiseres fortløpende. Underpunkter i innholdsfortegnelsen som ikke inneholder tilhørende tekst enda, er ikke klikkbare og står med svart skrift.

Vi hører gjerne fra deg.

Send oss dine tilbakemeldinger og kommentarer: tori.smedal@helse-bergen.no


 

Norsk MS-veileder:

1. Om MS

2. Symptomer ved MS, og behandlingsforløp

2.1 MS-attakk, behandlingsforløp 
   2.1.1 Pasientbrosjyre medrolbehandling
2.2 Motoriske symptomer, behandlingsforløp
  2.2.1 Gange- og balanseproblemer
  2.2.2 Arm- og håndprobl​emer NY
  2.2.3 Spastisitet
2.3 Ikke-motoriske symptomer, behandlingsforløp​​
  2.3.1 Synsforstyrrelser
   2.3.2 Fatigue
  2.3.3 Blære- og tarmforstyrrelser REV​​
  2.3.4 Kognitive endringer
  2.3.5 Smerter NY
  2.3.6 Angst og depresjon
    2.3.6.1 Angst
   2.3.6.2 Depresjon REV​​
  2.3.7 Søvnproblemer
  2.3.8 Seksuallivsproblemer
  2.3.9 S​pråk- tale- og svelgeproblemer
  2.3.10 Lunge- og respirasjonsproblemer​​ REV​​

3. Forebyggende behandling

3.1 Generelt om forebyggende behandling
  3.1.1 Medikamenter REV
3.2 Forebyggende- og attakkbehandling ved graviditet og amming REV

4. Oppfølging

​4.1 Oppfølging av mennesker med nydiagnostisert MS 
4.2 Oppfølging i et livsløpsperspektiv REV
4.3 Rollen til aktuelle yrkesgrupper/ulike steder for oppfølging
  4.3.1 Fastlegen
  4.3.2 Kommunal helse- og omsorgstjeneste
    4.3.2.1 Hjemmesykepleie REV
    4.3.2.2 Hjemmehjelp/miljøarbeidertjeneste REV
    4.3.2.3 Omsorgsbolig REV
  4.3.3 Nevrolog /nevrologisk poliklinikk
    4.3.3.1 Polikl​inikk sjekkliste
  4.3.4 Sykepleier REV
    4.3.4.1 MS-sykepleier 
     4.3.4.2 Uroterapeut REV
  4.3.5 Fysioterapeut
  4.3.6 Sosionom
  4.3.7 Ergoterapeut
  4.3.8 Psykolog
    4.3.8.1 Klinisk psykolog
    4.3.8.2 Nevropsykolog
  4.3.9 Logoped
  4.3.10 Klinisk ernæringsfysiolog
  4.3.11 Synspedagog
  4.3.12 Tannbehandling

  

5. Rehabilitering

​​5.1 Generelt om rehabilitering
5.2 MS og arbeid
5.3 Tilrettelegging av arbeidsplassen
5.4 Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
5.5 Oversikt over rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten

6. Å leve med MS

6.1 Generelt om å leve med MS
  6.1.1 Hvordan kan kronisk sykdom oppleves?
    6.1.1.1 Behov for omstilling​​
    6.1.1.2 Psykiske reaksjoner ved MS
  6.1.2 Mestring av kronisk uforutsigbar sykdom
  6.1.3 Hvem skal vite om MS og når skal det fortelles?
6.2 Familie
  6.2.1 Samliv​​
  6.2.2 Graviditet og amming ved MS, pasientinformasjon REV
    6.2.2.1 Pasientbrosjyre graviditet og amming​​
  6.2.3 Hvilken oppfølgning kan pårørende få?
  6.2.4 Barn som pårørende

7. Livsstils- og miljøfaktorer

7.1 Vitamin D​​
7.2 Flerumettede fettsyrer
7.3 Røyking​​
7.4 Epstein-Barr virus
7.5 Kosthold REV
7.6 Stress REV​​
7.7 Andre miljø.- og livsstilsfaktorer
7.8 Trening og fysisk aktivitet
7.9 Alternativ behandling ved MS NY
7.10 Fritid og ferie REV

8. Rettigheter

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom REV​​
8.2 Andre ytelser som kan være relevante REV​​
8.3 Individuell plan og koordinator
8.4 Rett til fornyet vurdering
8.5 Rett til fritt behandlingsvalg
 8.6 Brukermedvirkning 
  8.6.​1 Deltakelse i valg av medikament
8.7 Brukerstyrt personlig assistanse
8.8. MS-forbundet i Norge (Nettverk og informasjon) REV​​

9. Barn og unge med MS

​9.1 Barn og unge ​med MS
​9.2 Barn og unge med MS; kognitive og psykososiale aspekter

10. Nasjonal kompetansetjeneste for MS, Register, Retningslinje og Nasjonal standard

10.1 Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose
10.2 Norsk MS-register & -biobank
10.3 Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose
10.4 Nasjonal standard for diagnostikk, behandling og oppfølging ved multippel sklerose


Se overs​ikt over bidragsyterne til veilederen


Prosjektgruppen ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose har bestått av leder for MS-kompetansetjenesten overlege/professor Lars Bø, MS-sykepleier Anne Britt Rundhovde Skår MSc og prosjektleder fysioterapeut Tori Smedal PhD, men også andre ved kompetansetjenesten har deltatt i ulike faser.


Arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet, Helse Vest og Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, i tillegg til stor egeninnsats fra bidragsyterne.Les omtale av ny norsk MS-veileder i Dagens Medisin 8.6.2016

Fann du det du leita etter?