HELSENORGE

Veiledning for valideringsundersøkelser

Statistikernettverket har utformet et notat som gir anbefalinger for valideringsundersøkelser gjennomført av kvalitetsregistrene. Ekspertgruppen vil ta utgangspunkt i disse anbefalingene når de gjør sine vurderinger av årsrapportene.

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre vurderer årlig registrenes beskrivelse av hvordan de dokumenterer registrenes datakvalitet. Det er viktig å validere data i registrene og gode intensjoner om gode valideringsstudier kan utfordres av hva som er praktisk mulig rent ressursmessig.

For at kvalitetsregistrene skal kunne ivareta de viktigste elementene av datakvalitet, er det viktig med gode retningslinjer. Statistikernettverket har derfor utformet et notat som gir anbefalinger for valideringsundersøkelser gjennomført av kvalitetsregistrene. Ekspertgruppen vil ta utgangspunkt i disse anbefalingene når de gjør sine vurderinger av årsrapportene.

Veiledning for valideringsundersøkelser.pdf