Norcleft 2019

Årsrapporten 2018 var et viktig tema da behandlingsteamene møttes på Geilo i slutten av oktober. Faggruppene begynte arbeidet med å revidere registreringsskjemaene som har eksistert i snart 10 år.