Norcleft 2021

Neste Norcleft møte finner sted på Geilo, mars 2021. Norcleft er et samarbeidsmøte for faggruppene i de to behandlingsteamene i Oslo og Bergen.  Faglige emner, inkludert forskningsprosjekter blir diskutert og presentert av deltagerne i de to teamene. LKG-registeret kommer til å presentere Årsrapporten 2019 og andre saker av interesse for fagmiljøet.