Kvalitetsforbedringsseminar 28. mai 2021

Digitalt kvalitetsforbedringsseminar for nye kvalitetsforbedringsprosjekter og andre med interesse for kvalitetsforbedring.

​​Digitalt kvalitetsforbedringsseminar arrangeres av Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og tar for seg kvalitetsforbedringsarbeid med utgangspunkt i medisinske kvalitetsregistre.

Hensikten med seminaret er å motivere og ruste de som er interessert i å gjøre kvalitetsforbedringsprosjekter, og de som har identifisert uberettiget variasjon i resultater fra eget medisisnk register, til å gå i gang med planlegging. Tema i programmet har fokus på praktisk gjennomføring av kvalitetsforbedringsarbeid. To prosjekter som skal gå i gang vil presentere sine prosjekter.

Program digitalt kvalitetsseminar 28.05.21.pdf

For påmelding send mail til: servicemiljøet@skde.no, oppgi e-postadresse og arbeidssted.