Elektronisk innhening av pasientrapporterte data

LKG-registeret fikk september-20 innvilget søknad om midler til etablering av elektronisk innhenting av pasientrapporterte data (e-prom). Prosjektet startet første kvartal 2021.

Pasientrapporterte data fra sykehusinnleggelse mottar LKG-registeret i dag på papir. Elektronisk innhenting av pasientrapporterte data gjennomføres ved at pasienten/foreldre logger seg på Helsenorge.no og foretar utfylling av spørreskjemaet der. Resultatene gir oss verdifull informasjon om pasientbehandlingen er tilfredstillende og hvor man eventuelt må sette inn tiltak for forbedring.

Se link under for hvilke spørsmål registert har prioritert. Spørsmålene er utarbeidet etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Spørsmålene er valgt ut i fra hva brukere i helsetjenesten mente var viktigst. Vi er takknemlig for alle tilbakemeldinger.

Elektronisk innhenting av pasientrapporterte data.pdf