Disse leverer data til registeret

Det er behandlingsteamene ved de plastikkirurgiske avdelingene ved Haukeland universitetssjukehus og ved Oslo universitetssykehus som leverer data til registeret.

Behandlingsteamene har nært samarbeid med flere faggrupper. De seks som er mest sentrale i behandlingen og leverer data til registeret er plastikkirurger, logopeder, øre-nese-hals-leger, sykepleiere, kjeveortopeder og psykologer.

Deltagende institusjoner:

Behandlingsteamet i Oslo:

  • Oslo universitetssykehus
  • Statped sørøst

Behandlingsteamet i Bergen:

  • Haukeland universitetssjukehus
  • Statped vest
  • Senter for leppe-kjeve-ganespalte ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (TKV), Hordaland fylkeskommune

Nasjonale retningslinjer

De to behandlingsteamene har sammen utarbeidet behandlingsplan/retningslinjer (LENKE) for LKG-spalte, som kan betraktes som nasjonale retningslinjer. Disse har blitt brukt i etablering og oppbygging av LKG-registeret.

Variablene er hentet fra en systematisk tverrfaglige oppfølging av barn med LKG-spalte som startet allerede på 1960-tallet.

LKG-registeret gir gode muligheter for kvalitetssikring og videreutvikling av nasjonale retningslinjer for behandlingen av LKG-spalte i Norge.

Fann du det du leita etter?