Midler til kvalitetsforbedringsprosjekt

Du kan nå søke på midler til kvalitetsforbedringsprosjekter med bruk av data fra medisisnke kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregsistre har nå lyst ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter ved bruk av data fra medisisnke kvalitetsregistre. Søknasfristen er 01.09.2021.

Ønsker du å søke på midler eller har ideer om kvalitetsforbdringsprosjekter med bruk av data fra LKG-registeret ta kontakt.

https://www.kvalitetsregistre.no/utlysning-av-midler-til-kvalitetsforbedringsprosjekter-soknadsfrist-er-01092021