Datatryggleik og personvern

NIR er ein del av det nasjonale nettverket av medisinske kvalitetsregister. Data vert samla inn og behandla trygt i tråd med lovverk og nasjonale retningsliner.

www.kvalitetsregistre.no kan du lese meir om føremålet med registra og om jus, personvern, lovverk og datatryggleik. Her finst også oversikt over alle registra med resultat.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.