HELSENORGE

Internasjonal oppmerksomhet rundt artikkel

Den seneste artikkelen om Crohns sykdom fra NSGU har fått stor oppmerksomhet i det internasjonale gastromiljøet, gjennom blant annet to lederartikler i JCC.

Artikkelen Development and Validation of a Simple Ultrasound Activity Score for Crohn’s Disease omhandler utvikling og validering av en enkel ultralydsscore som diagnostisk verktøy og verktøy for overvåkning av sykdomsaktivitet i Crohns sykdom. 

Forfatterne fant at funnene korrelerte godt med tilsvarende funn med endoskopi. Begge lederartiklene i JCC oppsummerer funnene i studien som svært betydningsfulle, som kan bety at tarmultralyd vil bli den foretrukne undersøkelsen fremfor endoskopi for denne pasientgruppen. 

Det konkluderes at «med tarmultralyd og bruk av en pålitelig ultralydscore, kan vi komme med et kostnadseffektivt, trygt og brukervennlig diagnostisk verktøy som kan redusere antall invasive koloskopier for å bestemme og overvåke sykdomsaktivitet hos Crohns- pasienter i nær fremtid». 

Les lederartiklene her: