HELSENORGE

Hospitering vinter 2021 og våren 2022

NSGU planlegger tre hospiteringsperioder på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen vinteren 2021 og våren 2022. Datoene er satt til 7.-9. desember (uke 49), 22.- 24.mars (uke 12) og 7.- 9.juni (uke 23).

Mann kledd i hvit frakk peker mot prøvebilde på ultralydskjerm, kvinnelig pasient med lyst hår sitter på undersøkelsesbenk. Foto

Tilbudet om hospitering er primært ment for leger i utdanning innen gastroenterologi og dernest indremedisin, men vi prøver så langt råd er å også ta inn leger fra andre spesialiteter.

Er dette interessant for deg? Les mer og søk om hospitering her