Informasjonsbrosjyre om sterke smertestillende

SmerteReg har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er ment å gi økt trygghet for  pasienter som skrives ut fra norske sykehus med sterke smertestillende medikamenter.

​Smertebehandling med sterke smertestillende medikamenter også kalt opioider er i dag sentralt i behandlingen av akutte smerte på sykehus. Noen pasienter har også behov for opioider i en periode etter utskrivelse fra sykehus. 

Denne brosjyren gir informasjon om riktig bruk, vanlige bivirkninger, abstinenssymptomer og bilkjøring i forbindelse med bruk av opioider. Informasjonen er utarbeidet av smerteklinikkene ved Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital, Universitetssykehus i Nord-Norge og Oslo universitetssykehus. 

bildet av brosjyren

Fann du det du leita etter?