HELSENORGE

Gjennomført disputas

Måfrid Holen Kristoffersen gjennomførte disputas den 22.10.21 med avhandlingen "Hip fracture in patiens with cognitive impairment". 


Bildet viser Målfrid H. Kristoffersen med sine veiledere, opponenter og leder av disputas.
Gleden var stor over å endelig få gjennomføre en disputas med både kandidat og bedømmelseskomite tilstede, nå som pandemisituasjonen tillot dette. 

Gratulerer så mye til Målfrid, veiledere, Hoftebruddregisteret og resten av fagmiljøet.