HELSENORGE

Årsrapport 2023

Årsrapport 2023 for Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd er nå publisert og sendt ut på mail til kontaktpersoner.

Bildet viser ansatte med årsrapporten for 2023
Kontorsjef og nestleder av Kompetansenettverket Anne-Marie Fenstad, konsulentene Randi K. Furnes og Mikal Solberg viser frem årsrapporten for 2023.
Årsrapporten viser resultater og deskriptiv statistikk til og med 2022​ fra våre 4 registre.

Papirutgaver kan fås ved henvendelse til registeret, men er også tilgjengelig for nedlasting her Årsrapporter.

Telefon: 55 97 64 50 / 55 97 37 42  / 55 97 37 43 / 55 97 64 54
Epost: nrl@helse-bergen.no.