Webinar-serie for helsepersonell

Er du helsepersonell og har lyst til å lære mer om porfyrisykdommer? I disse webinarene fra European Porphyria Network (Epnet) vil du få en oppdatering på de vanligste sykdommene, hvordan de arter seg og hvordan de skal behandles.

Bilde av invitasjon til seminar

Engelskspråklige webinarer - gratis å delta

Webinarene er rettet mot klinikere og laboratorieleger som ikke til daglig jobber med porfyrisykdom, men som ønsker å bli oppdatert på de forskjellige sykdommene, relevant diagnostikk og behandling. Webinarene er gratis. Påmeldingsfrist er samme dag som webinaret. 

Tema på webinarene

Diagnosing and managing the acute porphyrias – the basics
25. mars 2021 kl. 13.00 - 14.00   Klikk her for påmelding

Diagnosing and managing the erythropoietic protoporphyrias – the basics
15. april 2021 kl. 13.00 - 14.00    Klikk her for påmelding

Porphyria cutanea tarda – the basics
6. mai 2021 kl. 13.00 - 14.00   
Klikk her for påmelding

Laboratory diagnosis of porphyrias for non-specialist laboratories
16. september 2021 kl. 13.00-14.00    Klikk her for påmelding

Om Epnet 

Epnet er et europeisk nettverk av ekspertporfyrisentre og laboratorier, med kontor i Bergen. 

Epnets målsetning
“Epnet will promote fundamental and clinical research in the field of porphyrias, improve knowledge of the porphyrias and facilitate best practice in their treatment and diagnosis by accommodating and interconnecting expert activities across Europe in the service of porphyria patients.”

For mer informasjon om Epnet se www.porphyria.eu