Helsenorge

Webinar-serie for helsepersonell

Er du helsepersonell eller har ansvar for laboratorieanalyser og trenger å lære mer om porfyrisykdommer? I disse webinarene fra European Porphyria Network (Epnet) får du en innføring i spesielle problemstillinger innenfor diagnostikk, oppfølging og behandling av AIP og EPP.

Bilde av invitasjon til seminar

Engelskspråklige webinarer - gratis å delta

To av webinarene er rettet mot klinikere som har pasienter med AIP eller EPP, og ett er rettet mot laboratorier som ønsker å bli et spesialistlaboratorium for porfyrianalyser.  Webinarene er gratis. Påmeldingsfrist er samme dag som webinaret. 

Tema på webinarene

Management of severe acute hepatic porphyria (AHP)
20. januar 2022 kl. 13.00 - 14.00   Klikk her for påmelding

How to set up a specialist laboratory for porphyria diagnosis
3. februar 2022 kl. 13.00 - 14.00    Klikk her for påmelding

Management of severe erythropoietic protoporphyria (EPP)
17. mars 2022 kl. 13.00 - 14.00   

Om Epnet 

Epnet er et europeisk nettverk av ekspertporfyrisentre og laboratorier, med kontor i Bergen. 

Epnets målsetning
“Epnet will promote fundamental and clinical research in the field of porphyrias, improve knowledge of the porphyrias and facilitate best practice in their treatment and diagnosis by accommodating and interconnecting expert activities across Europe in the service of porphyria patients.”

For mer informasjon om Epnet se www.porphyria.eu