Vil du være med å påvirke NAPOS sin fremtid?

NAPOS er i gang med å utarbeide en strategiplan for hva senteret skal fokusere på de neste fem årene. Vi ønsker derfor innspill fra både brukere og helsepersonell om hva dere ønsker NAPOS skal fokusere på og hvilke tjenester vi bør tilby/videreutvikle.

​Vi på NAPOS jobber kontinuerlig med å forbedre oss. For å utvikle oss videre trenger vi å høre hva dere som har en porfyrisykdom eller jobber med porfyrisykdom trenger av materiell og tjenester fra oss. 

Hva er bra og hva kan vi gjøre bedre/annerledes?

Er det noe du savner? 

Vi hadde satt stor pris på om du hadde tatt deg tid til å dele dette med oss. 

Klikk på lenken for å gi oss dine innspill innen 10. mars 2019: e-post til NAPOS