HELSENORGE
EPP, HEP og CEP

Trenger du støtte til tilrettelegging?

Det å ha en porfyrisykdom som gir kronisk lysømfintlighet (EPP, HEP og CEP) kan gi behov for tilrettelegging, og det kan føre til store ekstrautgifter. NAPOS har laget en nettside med eksempler på ulike tilretteleggingstiltak med informasjon om hvor du kan søke støtte.

Gul film på bil, og ansiktsvisir, og  zipscreen på vindu

På siden om rettigheter og kompensasjon for utgifter ved EPP, HEP og CEP
finner du blant annet informasjon om hvor og hvordan du kan søke for å få:
  • Spesialsolkrem på blåresept
  • Gul film på bil
  • Lysbeskyttelse på vinduer
  • Tilrettelegging i barnehage, skole og videregående utdanning
  • Tilleggsstipend 
  • Fritak fra dekning av sykepenger for arbeidsgiver 
  • Bilstønad
  • Reise til pasientkurs
  • Utbetaling pga. medisinsk invaliditet på barneforsikring

Lenke til nettsiden: