HELSENORGE

To nye doktorgrader ved NAPOS

To doktorgradsarbeid innen porfyrisykdommer avsluttes med disputas i slutten av november. Janice Andersen har undersøkt psykososiale aspekter ved AIP og PCT, og Helene Bustad Johannessen har forsket på en mulig ny behandlingsform for AIP.

NAPOS er stolte av å kunne presentere to doktorander innen porfyrisykdommer, Janice Andersen og Helene Bustad Johannessen. Vi ønsker dem lykke til i dagene som kommer. Under finner du tittel på doktorgradsarbeidene og lenke til et kort sammendrag av deres forskning. 


​23.11.2016

Disputas for Janice Andersen 

"A patient-oriented perspective on porphyria. Psychosocial and health-related challenges of acute intermittent porphyria and porphyria cutanea tarda".

Mer om avhandlingen28.11.2016

Disputas for Helene Bustad Johannessen 

«Characterization of Hydroxymethylbilane Synthase and Pharmacological Chaperone Treatment for Acute Intermittent Porphyria »

Mer om avhandlingen

Avhandlingene kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag ved Universitetet i Bergen. For kjøp/bestilling av avhandlingen kan du ta kontakt med NAPOS.


Fotografer: Anne Sissel Herdlevær og Jan Kåre Wilhelmsen