Tannbehandling og akutt porfyri

Når en tannlege får inn en person med akutt porfyri (AIP, PV eller HCP), er det flere ting han må passe på. Personer med akutt porfyri kan få akutte anfall av flere typer legemidler, og tannlegen må derfor sjekke alle legemidler i en nettbasert medikamentdatabase spesielt laget for akutt porfyri. I tillegg har personer med akutt porfyri krav på stønad til nødvendig tannbehandling under kategorien ”sjelden medisinsk tilstand”.

Legemiddelbruk hos tannlegen

Fordi en rekke legemidler kan utløse akutte anfall hos disse pasientgruppene, må tannleger alltid sjekke legemidlene de planlegger å gi pasienten. Medikamentdatabasen finnes på www.napos.no. Her har NAPOS trygghetsklassifisert en stor del av de legemidlene som brukes i Norge. Finner man ikke legemiddelet i databasen kan man ta kontakt med farmasøyt på NAPOS.
 

De mest brukte legemiddelgruppene på et tannlegekontor:

- Lokalbedøvelse

Alle lokalbedøvende midler som markedsføres i Norge per 01.01.2011 kan brukes av personer med akutt porfyri. Tidligere anbefalte NAPOS forsiktighet mht dose ved bruk av legemidler som inneholder lidokain, men NAPOS har ved en fersk revisjon vurdert at også lidokainholdige legemidler er trygge å bruke som lokalbedøvelse.

- Smertestillende

De fleste smertestillende medikamentene som blir skrevet ut av tannleger er trygge å bruke (paracetamol, ibuprofen og kodein). Men siden det finnes noen smertestillende som muligens kan utløse anfall, bør man alltid sjekke i medikamentdatabasen før disse blir skrevet ut.

- Våken sedering

For angst og vegring ved tannbehandling kan man bruke legemidler som fører til våken sedering, dvs. pasienten får et redusert bevissthetsnivå. Til dette blir det ofte brukt benzodiazepiner, men for personer med akutte porfyrier er mange av disse utrygge. Sjekk medikamentdatabasen og ta kontakt med NAPOS ved behov for slik bruk, spesielt hos barn/unge. Lystgass (N2O) er trygt å bruke.

- Antibiotika

En fagartikkel i Den Norske Tannlegeforenings Tidende i 2007 viser at tannleger bruker flere ulike typer antibiotika. Mange av disse er klassifisert som utrygge i NAPOS sin medikamentdatabase, dvs. at de kan utløse porfyrianfall og må unngås av pasienter med akutt porfyri. Se tabell 1 for ulike grupper antibiotika og deres trygghetsklassifisering.

 Antibiotikum  Trygghetsklassifisering
 Penicilliner - de fleste er trygge å bruke
 Penicilliner med utvidet spekter - kun noen få er trygge å bruke
 Makrolider - kun noen få er trygge å bruke
 Klindamycin - ikke trygt å bruke
 Metronidazol - ikke trygt å bruke
 Tetracykliner - de fleste er trygge å bruke


 

Stønad til nødvendig tannbehandling

Personer med aktiv akutt porfyri bør bruke rent sukker eller sukkerholdig mat og drikke som anfallskuperende medisin når de kjenner at et anfall er på gang. Dette kan medføre en overhyppighet av karies og tannråte, og personer med disse diagnosene har derfor krav på stønad til nødvendig tannbehandling under kategorien "sjelden medisinsk tilstand". Akutte porfyrisykdommer er oppført på den såkalte A-listen  som er utarbeidet av Helsedirektoratet. Tidligere sto hver enkelt diagnose oppført på denne listen, men fra 01.01.2011 har man slått sammen alle de akutte porfyriene med en felles kode: AKP.

Følgende porfyrisykdommer hører til under koden AKP:
Akutt intermitterende porfyri (AIP)
Hereditær koproporfyri (HCP)
Porphyria variegata (PV) 

Ved søknad til HELFO må ICD-10 kode for sykdommen oppgis. Denne er lik for alle de tre akutte porfyriene: E80.2


Takster for tannbehandling

Vær oppmerksom på at utgiftene dekkes etter takster fastsatt av departementet, angitt i "Takster for tannbehandling". Som følge av fri prissetting av tannhelsetjenester kan tannlegens pris være høyere enn disse tastene, og da må pasienten selv betale mellomlegget.
 

Råd fra NAPOS

For deg med en akutt porfyrisykdom: 

Ta med dette skrivet til din tannlege: Tannbehandling og akutt porfyri (pdf, 275kB)).

For tannleger:
Følg NAPOS sine råd og sjekk alle legemidler som du planlegger å gi pasienten i medikamentdatabasen som du finner på www.napos.no. Husk at pasienten har rett på stønad til nødvendig tannbehandling under kategorien "en sjelden medisinsk tilstand".

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.