Spesialsolkrem på blåresept

Personer som har en porfyrisykdom med alvorlig grad av lysømfintlighet kan nå få foreskrevet en spesialutviklet solkrem, Reflectant Sun Screen, på blåresept. Resepten må skrives ut av spesialist innen hudsykdommer, pediatri, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling. Solkremen har ikke forhåndsgodkjent refusjon i Norge, og det må søkes om individuell refusjon for å få refundert deler av kostnadene. Barn som får innvilget individuell refusjon får solkremen gratis.

Solkrem for alle med en lysømfintlig porfyrisykdom 

Selv om solkremen er spesialutviklet for sykdommen EPP vil den ha like god beskyttende effekt ved andre porfyrisykdommer med lysømfintlighet. Det betyr at også diagnoser som CEP, HEP, PV, HCP og PCT vil få en god beskyttelse mot de skadelige strålene ved å bruke denne solkremen.  

Hvordan få tak i solkremen?

Solkremen er definert som et legemiddel, men er ikke markedsført i Norge. Det betyr at en lege må søke om spesielt godkjenningsfritak for å få legemiddelet til Norge. I tillegg må solkremen skrives på blåresept av spesialist innen hudsykdommer, pediatri, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 
 

Dekning av kostnader

Solkremen er svært kostbar (ca. 850 kr per tube), men det kan søkes om individuell refusjon av disse kostnadene. En individuell refusjon betyr at voksne som er 16 år eller eldre må betale en egenandel på 38 %, men maks 520 kr per resept. Barn under 16 år får solkremen gratis. Legen som skriver ut blåresepten vil samtidig kunne søke HELFO om individuell refusjon. Resepten som skrives ut vil ikke virke som en blåresept før søknaden om individuell refusjon er godkjent, men man kan samle på kvitteringer og be om refusjon i etterkant fra den datoen resepten ble skrevet ut. 
 

Kriterier for individuell refusjon

For at man skal kunne få individuell refusjon må man ha en sykdom som er langvarig og som krever langvarig behandling. Når det gjelder de lysømfintlige porfyriene regnes tre av disse som kroniske dvs. at man risikerer å få symptomer hele livet (EPP, CEP og HEP). 

   
De tre andre lysømfintlige porfyriene (PCT, PV og HCP) kan man ha latent eller være symptomfri fra i store deler av livet. Disse sykdommene gir vanligvis lysømfintlighet i kun avgrensede perioder der man har høye nivåer av porfyriner i huden. Disse periodene kan ha varighet på mange måneder og vil i slike perioder kunne kvalifisere for individuell refusjon av denne solkremen.  

I perioder der personer med PCT, PV og HCP har normal/lett forhøyede nivåer av porfyriner i huden er det ikke nødvendig å bruke denne spesialsolkremen. I slike symptomfrie perioder trenger man, som alle andre, kun å beskytte seg mot solen med vanlig solkrem med faktor.

Til foreskrivende lege

Det er kun spesialist innen hudsykdommer, pediatri, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling som kan skrive ut denne solkremen på blåresept.


 

Solkremen Reflectant Sun Screen er ikke markedsført i Norge og er heller ikke forhåndsgodkjent for refusjon på blåresept, men HELFO har fattet vedtak om at Reflectant Sun Screen skal kunne innvilges individuell refusjon etter visse vilkår: Se Vedlegg 1 til § 5-14 Delegasjonsfullmakt til Helseøkonomiforvaltningen om sinkoksyd/titanoksyd


 

Som foreskrivende lege må du:

  1. Søke om godkjenningsfritak
  2. Skrive ut en blåresept 
  3. Søknad om individuell refusjon for utgifter til viktige legemidler. 

        Husk å krysse av for «Behandling av en sjelden sykdom»

NAPOS er behjelpelig med spørsmål rundt foreskrivning av denne solkremen. 

Ring 55 97 31 70 for veiledning.

 

Informasjon om solkremen

Navn: Reflectant Sun Screen

Virkestoff: titandioksid, sinkoksid og jernoksid

Mengde: 50 mL

Farge på kremen: beige, rosa eller coffé 

Leveringstid apotek: 2-3 uker

Produsent: Tayside Pharmaceuticals, Skottland

 

Den apotekfremstilte spesialsolkremen Reflectant Sun Screen finnes i tre farger: rosa, beige og coffé.

 

Dersom fargen ikke passer til din hudtype kan du kjøpe inn to farger og blande disse til riktig hudfarge.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.