HELSENORGE

Spesialsolkrem på blåresept

Personer som har en porfyrisykdom med alvorlig grad av lysømfintlighet kan få foreskrevet en spesialutviklet solkrem, Reflectant Sun Screen, på blåresept. Solkremen har ikke forhåndsgodkjent refusjon i Norge, og det må søkes om individuell refusjon av spesialist innen hudsykdommer, pediatri, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling for å få refundert deler av kostnadene. Barn som får innvilget individuell refusjon får solkremen gratis.

Hånd med tre ulike farger på solkrem

Reflectant Sun Screen

Solkremen Reflectant Sun Screen fra Tayside Pharmaceuticals er spesialutviklet for sykdommen erytropoietisk protoporfyri (EPP) og har vært brukt av denne pasientgruppen i England i mange år. Den inneholder tre fysiske blokkere som gjør den mer effektiv mot det skadelige blå lyset (bølgelengde 350- 450 nm) enn vanlige solkremer som man finner på det norske markedet i dag. På grunn av et høyt prisnivå og dårlig tilgjengelighet har den ikke blitt mye brukt i Norge.

Solkrem for alle med en lysømfintlig porfyrisykdom 

Selv om solkremen er spesialutviklet for sykdommen EPP vil den ha like god beskyttende effekt ved andre porfyrisykdommer med lysømfintlighet. Det betyr at også diagnoser som CEP, HEP, PV, HCP og PCT vil få en god beskyttelse mot de skadelige strålene ved å bruke denne solkremen.    

Hvordan få tak i solkremen?

Solkremen er definert som et legemiddel, men er ikke markedsført i Norge. Det betyr at det er nødvendig med resept fra lege, og det må også søkes til Statens legemiddelverk om godkjenningsfritak for å få legemiddelet til Norge. 

Personer med en porfyrisykdom som gir en varig og alvorlig grad av lysømfintlighet har rett på å få den dekket via blåreseptordningen. 

Spesialist innen hudsykdommer, pediatri, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling må da søke om individuell refusjon. Dersom det søkes og innvilges refusjon som er av livslang varighet er det bare nødvendig å gjøre dette en gang, deretter kan fastlege eller annen lege skrive ut kremen på blå resept videre. 
 

Dekning av kostnader

Solkremen er svært kostbar (ca. 850 kr per tube), men dersom man får den på blå resept må voksne som er 16 år eller eldre betale en egenandel på 38 %, og maks 520 kr for 3 måneders forbruk. Barn under 16 år får solkremen gratis.

For å kunne skrive denne solkremen på blå resept må spesialist innen hudsykdommer, pediatri, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling søke Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) om individuell refusjon. Dersom dette blir innvilget får man tilsendt et vedtak som må vises på apoteket.  

Kriterier for individuell refusjon

For at man skal kunne få individuell refusjon må man ha en sykdom som er langvarig og som krever langvarig behandling. Når det gjelder de lysømfintlige porfyriene regnes tre av disse som kroniske dvs. at man må påregne å ha risiko for symptomer hele livet (EPP, CEP og HEP). 

PCT kan vanligvis behandles slik at man blir frisk, og ved riktig oppfølging og forebygging kan man forbli frisk uten symptomer resten av livet. PV og HCP gir hos enkelte gi lysømfintlighet i store deler av livet, mens andre med PV og HCP får aldri hudsymptomer eller bare i liten grad. Personer med PV og HCP med hudsymptomer vil kvalifisere for individuell refusjon av denne solkremen, det samme kan gjelde enkelte personer med PCT. 

Hos personer med PCT med lave/normale nivå av porfyriner i kroppen og hos personer med PV og HCP som ikke har hudsymptomer er det ikke nødvendig å bruke denne spesialsolkremen, men man trenger, som alle andre, å beskytte seg mot solen med vanlig solkrem med faktor.

Til foreskrivende lege

Det er kun spesialist innen hudsykdommer, pediatri, indremedisin eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling som kan søke om individuell refusjon. For personer som har fått innvilget refusjon av livslang varighet kan blåresept og søknad om godkjenningsfritak fylles ut av lege som ikke er spesialist.

Solkremen Reflectant Sun Screen er ikke markedsført i Norge og er heller ikke forhåndsgodkjent for refusjon på blåresept, men HELFO har fattet vedtak om at Reflectant Sun Screen skal kunne innvilges individuell refusjon etter visse vilkår: Se Vedlegg 1 til § 5-14 Delegasjonsfullmakt til Helseøkonomiforvaltningen om sinkoksid/titanoksid

Som foreskrivende lege må du:

  1. Søke om godkjenningsfritak
  2. Skrive ut en blåresept 
  3. Søknad om individuell refusjon for utgifter til viktige legemidler (bare ved første forskrivning)

NAPOS er behjelpelig med spørsmål rundt foreskrivning av denne solkremen. 

Ring 55 97 31 70 for veiledning.

 

Informasjon om solkremen

Solkrem
Navn: Reflectant Sun Screen

Virkestoff: titandioksid, sinkoksid og jernoksid
Farge på kremen: beige, rosa eller coffé 
Mengde: 50 mL
Leveringstid apotek: 2-3 uker
Produsent: Tayside Pharmaceuticals, Skottland

Denne apotekfremstilte spesialsolkremen finnes i tre farger: rosa, beige og coffé. Dersom fargen ikke passer til din hudtype kan du kjøpe inn to farger og blande disse til riktig hudfarge.


Fann du det du leita etter?