Snart sender vi ut påminnelse

Norsk porfyriregister er avhengig av at så mange som mulig sender inn de årlige spørreskjemaene. Det vil gi best grunnlag for å vite noe om kvaliteten på den helsehjelpen du, og andre med porfyrisykdom, mottar. Dersom du ikke har sendt inn skjema for i år, vil du snart få tilsendt et påminnelsebrev om innsending av spørreskjema.

colourbox.com

Post fra Norsk porfyriregister i mai

Et påminnelsesbrev hvor vi ber deg fylle ut og sende inn spørreskjemaet du fikk tilsendt i januar, vil dukke opp i din postkasse i første halvdel av mai. Sender du inn skjema før dette, vil du slippe å motta påminnelsen.

Ditt bidrag er svært verdifullt

For å få et korrekt bilde av hvordan kvaliteten på helsetjenestene som du og andre med porfyrisykdom får, er vi helt avhengig av at flest mulig sender inn spørreskjema. Svarene vil kunne brukes til å sette inn tiltak der hvor vi ser at kvaliteten på helsetjenestene kan forbedres. Målet er at flest mulig skal kunne få god oppfølging for sin porfyrisykdom. 

Mangler du spørreskjema?

Hvis du ikke har spørreskjemaene tilgjengelig, kan du laste spørreskjema ned og skrive de ut fra denne nettsiden. Dersom dette er vanskelig, kan du ta kontakt med oss på e-post porfyri@helse-bergen.no eller telefon 55 97 31 70, så sender vi deg et nytt skjema i posten.

På forhånd, takk for ditt verdifulle bidrag!