Sett av tid til årets pasientkurs

Til høsten arrangerer NAPOS porfyrikurs for personer med PCT og deres pårørende. Kurset har et medisinsk og behandlingsmessig innhold der det er fokus på forebygging og framtidig behandling. Det blir også lagt vekt på at man skal treffe andre med samme diagnose.

Kurs. Foto
På kurs med NAPOS finner du engasjerte foredragsholdere og deltagere!

Fokus på forebygging og behandling

På kurset samles pasienter og deres pårørende fra hele landet til en oppdatering om hva som forårsaker sykdommen PCT, hvilke symptomer sykdommen kan gi, hvordan man kan forebygge og behandle symptomer og hvilke trygderettigheter de ulike pasientgruppene har. Leger som er eksperter på området, ansatte på NAPOS og eksterne forelesere blir håndplukket til å holde innlegg på kurset.

Treffe andre med samme diagnose

Alle kursene legger vekt på at det skal være mulighet for å treffe andre med samme diagnose og komme sammen og dele erfaringer. Samtalegrupper og en pasienthistorie er derfor en naturlig del av kurset. Vi ønsker både nye og tidligere deltagere hjertelig velkommen!


 

Tid: 7. - 8. november 2016

Sted: Thon Hotel Bergen Airport i Bergen


 

Dekning av kostnader

Helseforetaket du tilhører skal dekke reise etter reiseregning, men du må velge billigste rutegående transport og betale en egenandel for reisen på kr. 146 hver vei. Overnatting må deltagerne bestille og legge ut for selv. Helseforetaket du tilhører skal dekke kr. 535 per overnatting og kr. 210 i kostpenger per døgn. 

Invitasjoner

En personlig invitasjon vil bli sendt ut til personer med PCT som er registrert med diagnose hos NAPOS i slutten av august. Men husk å sette av datoen i kalenderen allerede nå!


 

Velkommen på kurs!