Scenesse - en oppdatering

I juni kunne en person fra Nederland, som den første i Europa, motta en sprøyte med Scenesse som var refundert av den nasjonale obligatoriske helseforsikringen. Mange land, inkludert Norge jobber nå for å få på plass nasjonale refusjonsordninger slik at legemiddelet kan tas i bruk.

mann i vindu. foto.
 

Scenesse - til bruk for personer med EPP

Scenesse® (afamelanotid) er et legemiddel i form av et «implantat» som settes under huden annenhver måned i sommerhalvåret. Legemiddelet skal gi huden en økt brunfarge og dermed beskytte huden mot de skadelige strålene ved EPP. Stoffet har vist å gi en begrenset økt tid som personer med EPP kan oppholde seg i solen, samt økt livskvalitet fordi man kan være lenger ute i solen.

Søknad om dekning av kostnader

Implantatet skal settes av spesialist på sykehus og det er derfor sykehusene som må ta kostnadene ved et slikt legemiddel. Siden dette er en ny behandlingsform må utgiftene vurderes opp mot gitte kriterier som sykdommens alvorlighet, nytten av tiltaket og kostnader/kostnadseffektivitet. NAPOS har sendt inn søknad om dekning av kostnader til "Beslutningsforum for nye metoder". 

Avslag

28.01.2019: Beslutninsforum avslo søknad om dekning av Scenesse. Finn begrunnelse her: Nye metoder – Afamelanotide (Scenesse)

Mer om Scenesse: 

Scenesse – informasjon fra European Medicines Agency 

Scenesse – informasjon fra legemiddelfirmaet Clinuvel