Rutiner ved operative inngrep med anestesi

Når personer med disposisjon for akutt porfyri (AIP, PV eller HCP) skal opereres, er det viktig at visse forhåndsregler blir fulgt for at et porfyrianfall ikke skal utløses. Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har nylig utarbeidet spesifikke retningslinjer som bør følges både før, under og etter et operativt inngrep for på denne måten å forebygge anfall.

Utrygge legemidler

Man har lenge kjent til at noen legemidler (inkludert anestesimidler) kan utløse akutte anfall hos personer med akutt porfyrisykdom (AIP, PV og HCP). NAPOS har utviklet enmedikamentdatabase for at man skal kunne sjekke hvilke medikamenter som er trygge å bruke. I tillegg har NAPOS laget en egen medikamentliste med trygge medikamenter som man kan bruke ved operasjoner. Denne listen er å finne i de nye behandlingsrutinene som er utarbeidet.

Andre utløsende faktorer
Det er også viktig å være klar over at andre faktorer enn medikamenter kan utløse porfyrianfall. Dette kan være fysisk eller psykisk stress, lavt karbohydratinntak (faste, slanking), hormonelle forhold, infeksjoner eller mangel på søvn. Ofte er det en kombinasjon av flere utløsende faktorer som skal til for å utløse et anfall.

Nye behandlingsrutiner
En operasjon kan være en situasjon der det lett kan forekomme mange utløsende faktorer samtidig (for eksempel anfallsutløsende medikamenter, stress og faste). NAPOS har derfor utviklet retningslinjer for gode behandlingsrutiner. Disse bør brukes både før, under og etter en operasjon for å minske faren for anfall.

Behandlingsrutiner før, under og etter en operasjon

Skulle man likevel oppleve at en person med akutt porfyri får et porfyrianfall, så er det laget en egen behandlingsrutine ved anfall.

Akutt sykehusbehandling ved porfyrianfall


Du kan lese mer om porfyri på NAPOS sine nettsider www.napos.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.