Ønsker deltagere til forskningsstudie

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) ved Haukeland universitetssjukehus er et av 27 studiesteder i verden som deltar i EXPLORE-studien: «En studie av det naturlige forløpet av akutt hepatisk porfyri (AHP) hos pasienter med gjentatte anfall». 

NAPOS er interessert i å høre fra personer som har akutt porfyri og som har opplevd gjentatte/hyppige porfyrianfall, og som kan tenke seg å delta i studien. Akutt porfyri inkluderer akutt intermitterende porfyri (AIP), porphyria variegata (PV) og hereditær koproporfyri (HCP). Deltakere vil få kompensasjon i form av gavekort på 250 NOK for hver spørreskjemapakke som er fylt ut og sendt til studiesenteret.

Hva er hensikten med EXPLORE-studien?

Hensikten med EXPLORE er å samle inn informasjon fra pasienter som har akutt porfyri om hvordan sykdommen påvirker dem, og hvordan pasienter og helsepersonell som tar seg av dem håndterer sykdommen. Dersom du vil vite mer om studien kan du ta kontakt med NAPOS (kontaktinformasjon finner du nedenfor). Vi sender deg pasientinformasjon og et samtykkeskjema som inneholder mer informasjon om studien og kan svare på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Hvem kan delta i EXPLORE?

Du kan delta i EXPLORE-studien dersom du:

  • har blitt diagnostisert med akutt porfyri (AIP, PV eller HCP)
  • er 12 år eller eldre

og svarer Ja på minst én av følgende:

  • har hatt minst ett akutt porfyrianfall i de siste 12 månedene som krevde økt inntak av smertestillende medisiner eller karbohydrater, eller behandling med Normosang®, eller innleggelse på sykehus.

eller

  • har fått Normosang® minst én gang i måneden de siste 12 månedene.

eller

  • tar gonadotropinfrigjørende (GnRH) hormonanaloger (for eksempel Suprecur®, Salvapar®, Pamorelin® osv.) for å hindre anfall.

Normosang® produseres av Orphan Europe
Suprecur® produseres av Sanofi-Aventis
Salvapar® produseres av Ipsen
Pamorelin® produseres av Ipsen

Hva omfatter deltakelse i denne studien?

Dersom du kvalifiserer for og samtykker i å delta i EXPLORE-studien, vil du bli bedt om å signere et skjema for pasientinformasjon og samtykke. En studiesykepleier kommer også til å ta kontakt med deg for å innhente bakgrunnsinformasjon. I løpet av studien får du spørreskjemaer i posten som du må fylle ut og sende tilbake til NAPOS i en ferdigfrankert konvolutt. Disse spørreskjemaene henter inn informasjon om din akutte porfyri og din generelle helse. Det tar rundt 30 minutter å fylle ut skjemaene. For hver spørreskjemapakke du fyller ut, får du et gavekort på 250 NOK. Dersom du har spørsmål om skjemaene eller hvordan de skal fylles ut, kan du snakke med studiesykepleieren.

EXPLORE-studien vil vare i opptil tre år, og du vil bli bedt om å fylle ut og sende inn spørreskjemaer til NAPOS ved følgende intervaller:

Tidslinje_annonse_explore.JPG

Legemiddelselskapet Alnylam Pharmaceuticals, Inc. sponser studien. Institusjonen som er ansvarlig for studien i Norge er Helse Bergen HF.

Når startet EXPLORE-studien?

Sommeren 2017

Hvem kan jeg kontakte om EXPLORE-studien?

Dersom du vil vite mer om EXPLORE og se om du kvalifiserer, kan du kontakte NAPOS på telefon eller e-post og oppgi ditt navn og telefonnummer. Studiesykepleieren ved NAPOS tar kontakt på telefon for en ikke-bindende samtale der du kan få mer informasjon om EXPLORE og svar på eventuelle spørsmål.

e-post: porfyri@helse-bergen.no
Tlf.: 55 97 31 70, mandag til fredag kl. 09.00–14.30