HELSENORGE

Ny senterleder ved NAPOS

Overlege Aasne K. Aarsand er ansatt som ny leder ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer fra april i år. Hun tar over etter Sverre Sandberg som har gått over til en mindre rådgiverstilling ved senteret.

Bilde av Aasne Aarsand
Aasne K. Aarsand har de siste 15 årene vært tilknyttet NAPOS som overlege, samt medisinsk ansvarlig for porfyridiagnostikken ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi. Hun har bidratt i oppbygging av NAPOS fra starten av og har det siste året også fungert som daglig leder ved NAPOS. Hun har nå formelt tatt over som leder av NAPOS og Norsk porfyriregister.

Aasne K. Aarsand er lege og spesialist i medisinsk biokjemi og har doktorgrad om diagnostikk av porfyrisykdommene. Hun har bred ekspertise innen porfyrifeltet, forskningserfaring og stort internasjonalt nettverk, blant annet som leder av arbeidsgruppen for laboratoriediagnostikk i European Porphyria Network (Epnet) og som leder av European Porphyria Registry.

NAPOS har som mål å bidra til persontilpasset oppfølging og behandling av pasienter med porfyrisykdom. Som et ledd i dette, har Aasne K. Aarsand nylig etablert forskningsprosjektet Prediktorer for sykdomsaktivitet og langtidskomplikasjoner ved akutt intermitterende porfyri (PredPor). PredPor har fått tildelt forskningsmidler fra Helse Vest og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og blir et viktig prosjekt for NAPOS i årene som kommer.

Vi ønsker Aasne K. Aarsand lykke til med en spennende og viktig jobb. Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke Sverre Sandberg for hans innsats som leder for NAPOS i over 20 år og er takknemlig for at han fortsatt vil bidra på NAPOS i en kombinert overlege og rådgiverstilling, samt som president i European Porphyria Network (Epnet).