Møte med fokus på brukermedvirkning

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser inviterer brukerrepresentantene i de ulike senterrådene til samling med sjeldentjenesten den 4. - 5. desember på Frambu. 


Personer i møte
 

Forrige samling var på Gardermoen i 2016, og det er tid for en ny samling der brukerrepresentanter og ansatte med tilknytning til tjenestens senterråd og felles referansegruppe møtes. Slike samlinger er en viktig arena for å løfte frem brukerrepresentantenes erfaringer og sikre at deres interesser blir ivaretatt når sjeldentjenestens tilbud skal utformes. 

På denne andre samlingen av sitt slag vil det i tillegg til innlegg fra brukerrepresentanter bli påfyll fra eksterne forelesere, ansatte med kunnskap om brukermedvirkning og kulturelle innslag.

Det anbefales at pasientorganisasjonene setter av datoene allerede nå. En påmeldingslenke vil komme via mail til pasientorganiasjonene i løpet av høsten.