HELSENORGE

Legemiddeldatabasen for akutte porfyrisykdommer er periodevis utilgjengelig

Legemiddeldatabasen for akutte porfyrisykdommer er dessverre med ujevne mellomrom utilgjengelig på grunn av serverproblemer. Vi arbeider med å løse dette. Det finnes egne skriv på våre nettsider og utenlandske ressurser som kan benyttes i mellomtiden.

Bilde av legemiddeldatabasen for akutte porfyrisykdommer
Når legemiddeldatabasen ikke er tilgjengelig, kan man i mellomtiden benytte:

  • «Porphyria safe list» fra Welsh Medicines Information Centre (WMIC). Dette er en liste over trygge legemidler. Den inneholder kun navnet på virkestoffet (og ikke handelsnavn​).
  • «Drug Safety Database» fra American Porphyria Foundation. Dette er en søkbar database for helsepersonell. Her kan man søke både på virkestoffet og amerikanske handelsnavn. Mange handelsnavn vil være de samme som vi bruker i Norge, men ikke alle.

På våre nettsider finner du også oppdaterte retningslinjer som inneholder anbefalinger om legemiddelbruk hos pasienter med akutte porfyrisykdommer knyttet til en del vanlige problemstillinger:

Sykehusbehandling av anfall: Her finner du oppdatert informasjon om smertebehandling med analgetika, behandling av kvalme og brekninger, forstoppelse, psykiske symptomer, hypertensjon, takykardi, elektrolyttforstyrrelser og kramper.  

Bruk av anestesimidler: Informasjon om anestesimidler beroligende, analgetika, anestetika, kvalmestillende, muskelrelakserende, lokalanestetika og andre midler.  

Lokalbedøvelse​: Informasjon og liste over trygge legemidler ved lokalbedøvelse.

Legemiddelbruk hos tannlege: Her finner du en liste med trygge og utrygge legemidler du kan møte på når du går til tannlegen, som lokalbedøvelse, smertestillende og antibiotika.

Bildediagnostikk og kontrastmidler: Her finner du en oversikt over de vanligste legemidlene som brukes ved bildeundersøkelser. 

Vaksiner​: Det er generelt trygt for personer med AIP, PV og HCP å ta vaksine, men man må være oppmerksom på eventuelle bivirkninger. På denne siden får du informasjon om hva du må være obs på av bivirkninger.

Ved behov for ytterligere informasjon knyttet til legemidler eller individuell legemiddelrådgivning, ta kontakt med NAPOS på telefon 55 97 31 70.