HELSENORGE

Ledig overlegestilling ved NAPOS

Ønsker du å jobbe med sjeldne diagnosar? Vi opprettar no ei ny overlegestilling knytt til porfyrisjukdommar ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) i Bergen. 

NAPOS-ansatte
Vi søkjer etter deg som ønsker å bidra til at pasientar med porfyrisjukdommar får best mogleg oppfølging og behandling. Du trivast med å kunne drive fagleg fordjuping og å jobbe i et tverrfagleg miljø. Du må ha relevant klinisk erfaring/spesialitet og interesse for forsking og utvikling.

Les meir om arbeidsoppgåver og kva vi kan tilby i stillingsannonsen:

Overlegestilling knytt til porfyrisjukdommar / NAPOS (50-100% stilling)

​Søknadsfrist: 20.06.2022