Kurs om porfyrisykdommer for leger

Har du en pasient med porfyrisykdom og trenger å lære mer om hvordan disse sykdommene skal behandles og følges opp? Eller jobber du på et laboratorium og trenger kunnskap om hvordan man diagnostiserer porfyrisykdom? 

tre leger noterer
 

​Kom på kurs og stå bedre rustet i møtet med pasientene

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arrangerer i samarbeid med legeforeningen kurset Porfyrisykdommer/porphyrias ved Haukeland universitetssykehus.

Tid: 30. og 31. januar 2018
Sted: Haukeland universitetssjukehus
Påmeldingsfrist: 10.12.2017

Kurset er et etterutdanningskurs for leger og gir 10 tellende timer innen spesialitetene allmennmedisin, indremedisin, blodsykdommer, anestesiologi, gastroenterologi, gastrokirurgi, dermatologi, medisinsk biokjemi og medisinsk genetikk.
 
I løpet av kurset skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskap om de ulike porfyrisykdommene inklusive symptomer, funn, diagnostikk (biokjemisk og genetisk testing), behandling og oppfølging.

For informasjon om programmet og påmelding,  se Legeforeningens nettsider: