Kurs om porfyrisykdommer for helsepersonell

Har du en pasient med porfyrisykdom og trenger å lære mer om hvordan disse sykdommene skal behandles og følges opp? Eller jobber du på et laboratorium og trenger kunnskap om hvordan man diagnostiserer porfyrisykdom?

​Kom på kurs og stå bedre rustet i møtet med pasientene
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arrangerer i samarbeid med legeforeningen kurset Porfyrisykdommer/porphyrias ved Haukeland universitetssykehus.

Kurset er et etterutdanningskurs for leger og gir 10 tellende timer innen spesialitetene allmennmedisin, indremedisin, blodsykdommer, anestesiologi, gastroenterologi, gastrokirurgi, dermatologi, medisinsk biokjemi og medisinsk genetikk.

I løpet av kurset skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskap om de ulike porfyrisykdommene inklusive symptomer, funn, diagnostikk (biokjemisk og genetisk testing) og behandling.

For informasjon om programmet og påmelding, se Legeforeningens nettsider. 

Tid: 29. og 30. januar 2019
Påmeldingsfrist: 03.12.2018