HELSENORGE

Får man helsegevinst av å delta på kurs og samlinger?

En ny studie skal undersøke hvilken effekt deltagelse på kurs har for livskvaliteten for de som lever med en sjelden diagnose. NAPOS inviterer i disse dager alle som er invitert til årets EPP-kurs til å delta i studien.

Ung mann på forelesning COLOURBOX13422159.jpg

Foto: Colourbox.com

Hvem kan delta?

​Alle voksne over 16 år med diagnose og foresatte til barn som er invitert på årets EPP-kurs kan delta. Dette gjelder også de som velger å ikke gå på kurs. De som ikke deltar på kurs blir kontrollgruppe, noe man må ha for å se om de som går på kurs har et utbytte i form av økt helsegevinst.

Invitasjon til studien er på vei

NAPOS sender i disse dager ut en invitasjon til studien. 

Deltagelse innebærer i første omgang å svare på spørreskjemaer på nett fire uker før kursstart. Dersom man heller ønsker det, kan man få en papirversjon tilsendt. Det blir sendt ut to påminnelser på invitasjonen. 

Seks uker etter kurset vil man få et nytt spørreskjema der man svarer på spørreskjemaene på nytt for å se om man har oppnådd en helsegevinst ved å delta på kurset. 

Mer om studien

Studien ledes av Senter for sjeldne diagnoser (SSD) og det rekrutteres fra flere sentre under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne sykdommer (NKSD). 

Du kan finne mer informasjon om bakgrunnen for og gjennomføring av studien i egen sak fra SSD: 

 
Spørsmål om studien kan rettes til prosjektkoordinator ved SSD Jarle Johannessen: tlf. 23 07 56 52 / epost: torjjoha@ous-hf.no 

Vi håper du har anledning til å delta!