HELSENORGE

Erytropoietisk protoporfyri - EPP

Erytropoietisk protoporfyri (EPP) er en sjelden arvelig sykdom som debuterer i barnealder. Sykdommen gir sterke smerter på lysutsatte hudområder.

​​​​​​​Under finner du diag​nosespesifikk informasjon rettet mot både helsepersonell, pasienter og pårørende.​

Fann du det du leita etter?