HELSENORGE

EPP: Hvilke rettigheter har jeg?

På denne siden har vi samlet noen av de rettighetene som kan være aktuelle for personer med erytropoietisk protoporfyri (EPP). Skulle noen mangle, eller det er spørsmål knyttet til rettighetene er det bare å ta kontakt med NAPOS.

Sykdomsbildet til personer med erytropoietisk protoporfyri (EPP) består først og fremst i at de opplever sterke smerter i huden etter eksponering for sollys. Graden av lysømfintlighet varierer, men de fleste er, spesielt i sommerhalvåret, hemmet i sin hverdag fordi de ikke kan bevege seg ute i sollys uten å dekke til huden. Sollys gjennom vinduer kan også være et problem, så mange må beskytte seg mot solen også innendørs.

Sykdommen gir som regel plager allerede i barndommen, og lysbeskyttende tiltak både i hjemmet, i barnehage, på skole og utendørs er viktig for at man skal få en god hverdag. Transport utendørs kan også være et problem da vindusruter i bil og buss ikke beskytter mot de skadelige strålene. 

Det er viktig med god dokumentasjon på konsekvensene av sykdommen når man søker støtte fra det offentlige.

Ytelser som skal kompensere for tapt inntekt
- Sykepenger
- Omsorgspenger / utvidet rett til omsorgspenger (ved barns sykdom)
- Opplæringspenger (ved barns sykdom)
- Pleiepenger
- Omsorgslønn

Ytelser som skal kompensere for særlige utgifter ved sykdom
Hjelpemidler (hjem, barnehage, skole, utdanning, arbeidsplas og fritid)
Tilskudd til tilpasning av egen bolig - kun ved varig lav inntekt, er sterkt behovsprøvd.
- Skoleskyss
Transport til arbeids- og utdanningssted​
Bil og spesialutstyr (gul film)​
Dekning av utgifter for reise til pasientkurs 
Bidragsordningen (delvis dekning av legemidler på hvit resept)
- Gratis hepatittvaksine 
  (vaksinen er gratis, men man må betale for legetimen)
Grunnstønad
Hjelpestønad​

Ytelser til arbeidsgiver som har arbeidstaker med kronisk sykdom
Tilrettelegging på arbeidsp​lassen​
Fritak for sykepenger ved langvarig eller kronisk sykdom

Annet
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Koordinering av tjenester
Individuell plan

Mer om rettigheter
NAV
Pasientreiser​
HELFO 

Fann du det du leita etter?