EPP: Bli med på digital samling i mars

På grunn av dagens situasjon med koronapandemien ser NAPOS seg dessverre nødt til å avlyse EPP-kurset som var planlagt i mars 2121. Vi vil i stedet tilby videoforelesninger og digitale samtalegrupper i samme tidsrom.

Ungdom med nettbrett
Bli med på digital samling på kveldstid den 16. mars.

Ingen fysiske pasientkurs våren 2021

NAPOS har bestemt at det ikke skal gjennomføres noen fysiske kurs våren 2021 grunnet koronapandemien. EPP-kurset er derfor avlyst, og settes opp igjen i mars 2022.  

Digitalt mini-seminar i mars

Vi får stadig ny kunnskap om EPP og ønsker å dele denne med dere et mini-seminar med to digitale forelesninger og en egen sesjon for ungdom. 

Dato: tirsdag 16. mars 2021 

Tid og tema for mini-seminar: 
Kl. 18.00 – 18.45: EPP og jernmangel, hvordan forholde seg til dette?  
Kl. 19.00 – 19.45: Nytt legemiddel for EPP under utprøving– info om studien.  

Til deg som er ungdom 

Vi vet at dere unge liker å møtes fysisk på kursene. Vi håper det også kan være nyttig å møtes digitalt.

Vi prøver å få en person som har EPP til å dele sine erfaringer om det å ha EPP i ungdomsårene. 

Er du noe du lurer på om EPP? Bli med og spør oss da vel! 

Kl. 20.00 - 21.00: EPP og ungdomstid 

Påmelding

På nyåret vil det komme et invitasjonsbrev i posten til alle med EPP, men sett gjerne av dato og klokkeslett i kalenderen allerede nå.