Endringer i analysenavn og enheter

I forbindelse med innføring av Norsk laboratoriekodeverk er det gjort endringer i analysenavn og enheter for porfyrirelaterte analyser i urin. Endringene vil ikke få noen praktiske konsekvenser for pasienter eller oppfølgende leger.

Urinrør

​Nye navn og benevninger på porfyrianalyser 

Fra og med den 16. juni 2017 benyttes nye enheter og navn på alle porfyri-relaterte analyser i urin der man regner ratio til kreatinin. Kreatinin blir inkludert i analysenavnet og fjernet fra enheten. Endringen har ingen konsekvenser for tolkingen av analyseresultatene (disse blir tallmessig like), og resultatet etter omleggingen kan direkte sammenlignes med tidligere resultat.

Nye og gamle analysenavn og enheter
Nytt analysenavn
​Ny enhet
​Tidligere analysenavn
​Tidligere enhet
​U-ALA/Kreatinin
umol/mmol
​ U-ALA
​umol/mmol kreatinin
​U-PBG/Kreatinin
umol/mmol​ U-PBG
umol/mmol kreatinin
​U-Porfyrin/
Kreatinin
nmol/mmol​ U-Porfyriner
​nmol/mmol kreatinin
​U-Uroporfyrin/
Kreatinin
nmol/mmol​ U-Uroporfyrin
nmol/mmol kreatinin
​U-Heptaporfyrin/
Kreatinin
nmol/mmol​ U-Heptaporfyrin
nmol/mmol kreatinin
​U-Hexaporfyrin/
Kreatinin
nmol/mmol​ U-Hexaporfyrin
nmol/mmol kreatinin
​U-Pentaporfyrin/
Kreatinin
nmol/mmol​ U-Pentaporfyrin
nmol/mmol kreatinin
U-Koproporfyrin/
Kreatinin
nmol/mmol ​U-Koproporfyrin
nmol/mmol kreatinin


Bakgrunnen for denne endringen er innføringen av Norsk laboratoriekodeverk (NLK). Hensikten med NLK er at man skal få lik benevning ved rekvirering og svarrapportering av laboratorieanalyser i Norge.