HELSENORGE

Disputas om AIP

Cand. med. Elin Storjord disputerte med oppgaven «Acute intermittent porphyria. Inflammation, diet and biomarkers in acute intermittent porphyria» 22. januar. 

Elin Storjord
Elin Storjord er overlege ved Avdeling for laboratoriemedisin ved Diagnostisk klinikk på Nordlandssykehuset Bodø. Hun disputerte nylig ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Institutt for klinisk medisin på Norges arktiske universitet, UiT, i Tromsø.

Elin Storjord oppsummerer her tema og funn i sin ph.d-avhandling:

«Akutt intermitterende porfyri (AIP) er en metabolsk sykdom som kan resultere i anfall med akutte magesmerter, lammelser, fatigue og økt risiko for nyresvikt og leverkreft. 

I en case-kontroll-studie av 50 personer med AIP og 50 matchede kontroller, intervjuet vi deltakerne, tok blodprøver og deltagerne fylte ut kostdagbok. 

Faste, infeksjoner, medikamenter og stress kan utløse et AIP-anfall, og vi fant at stress var den vanligste utløsende faktor. 

Plasma cytokiner ble funnet økt hos personer med AIP sammenlignet med matchede kontroller. Dette kan være et tegn på lavgradig inflammasjon. 

Vi undersøkte hvordan håndtere blodprøver for å få mest korrekte nivå av cytokiner, og konkluderte med at analyse av cytokiner kan utføres i EDTA plasma lagret ved 4°C opp til 4 timer før sentrifugering. 

Et lavt karbohydratinntak kan utløse AIP-anfall. Vi fant at personer med AIP hadde lavere karbohydratinntak enn anbefalt, og at et lavere insulinnivå var assosiert med høyere AIP-sykdomsaktivitet.»

Du finner selve avhandlingen her: