HELSENORGE

Bruk Postens «Ekspress over natt» til sending av porfyriprøver

Alle porfyriprøver skal nå sendes med Postens «Ekspress over natt» for å sikre at prøvene ikke påvirkes av for lang transporttid.


Post i butikk (Foto Posten Norge) - nettversjon.jpg

Pakker med “Ekspress over natt” må leveres over skranke på postkontor eller post i butikk. Foto: Posten Norge

Alle porfyriprøver skal nå sendes «Ekspress over natt»

Posten har de siste årene lagt om sine rutiner for forsendelse av post. Bruk av Postens «Ekspress over natt» legger til rette for at porfyriprøver ikke påvirkes av for lang transporttid. Vi ber derfor at alle rekvirenter heretter benytter denne forsendingsmåten på alle porfyriprøver som skal til Haukeland universitetssjukehus.

Hva betyr dette for meg som rekvirent?

Du må fremdeles bruke spesialkonvolutter merket: "UN 3373, Biologisk stoff, kategori B" når du skal sende inn prøver. I tillegg må du ha en fraktetikett for "Ekspress over natt".

Alle som er deltagere i Norsk porfyriregister vil i disse dager få tilsendt en registerpakke. Her blir pasienten bedt om å ta med en pakke til legen som inneholder spørreskjema, spesialkonvolutt og etikett til «Ekspress over natt»-forsendelse.

Om pasienten ikke har med en slik registerpakke ved neste kontroll kan du som rekvirent i primærhelsetjenesten få tilsendt ferdig utfylt fraktetikett for "Ekspress over natt" ved å bestille den på www.analyseoversikten.no

Om du har bestilt en «Porfyripakke» med prøvetakingsutstyr på Analyseoversikten.no er fraktetikett vedlagt. Fraktetiketten i porfyripakken er gyldig mandag-torsdag, dvs. at pakken må innleveres posten mandag t.o.m. torsdag.

Pakken må leveres over skranke ved postkontor eller post i butikk (ikke legges i postkasse).

Se frist for innlevering på nærmeste postmottak: www.posten.no/kart

Om det haster kan man få fraktetikett på e-post ved å ringe 55 97 31 70 (hverdager mellom kl 08.00-15.30). Det samme gjelder for fredagsetiketter. 

Rekvirenter på sykehus skal selv bekoste sending av prøver og ordne fraktetikett ved eget sykehus.


Les mer om
Prøvetaking og innsending