Biobank

Biobankprøver til Norsk porfyriregister

Deltagere i Norsk porfyriregister kan bli spurt om å sende inn prøver til registerets forskningsbiobank. Prøvene blir kun undersøkt med tanke på porfyrisykdom og analyseresultatene inngår i Norsk porfyriregister. Innsendte prøver lagres for fremtidige porfyrirelaterte forskningsprosjekter i en låst fryser plassert i et adgangskontrollert rom.

Innsending av urinprøve

  • Prøven må sendes inn i begynnelsen av en uke (mandag eller tirsdag)
  • Urinprøven skal være fra første vannlating når du står opp om morgenen
  • Fyll uringlasset opp til 20 ml merket og skru korken godt igjen
  • Skriv dato og klokkeslett på uringlasset
  • Pakk inn uringlasset med aluminiumsfolie og legg det i transportbeholderen
  • Svar på spørsmålene på arket som er vedlagt
  • Legg arket og urinprøven i den brune svarkonvolutten

Prøven bør helst postlegges tidligst mulig samme dag, dvs. før posten hentes. Hvis transport-tiden blir for lang kan prøven bli ødelagt. Vær oppmerksom på at prøven bør leveres til postkontor eller post i butikk.

Innsendte biobankprøver samles opp og analyseres når det er ledig kapasitet på laboratoriet. Dersom prøvesvaret tilsier at deltageren trenger å bli undersøkt eller behandlet for sin porfyrisykdom, vil han/hun få tilsendt brev med informasjon om dette.

Hva er en biobank?

En biobank er en samling biologisk materiale fra mennesker innsamlet via det ordinære helsevesenet (helsetjenesten) som ledd i utredning eller behandling (behandlingsbiobank), eller som ledd i forskning (forskningsbiobank) 

(De nasjonale forskningsetiske komiteene  - ekstern lenke). 

Fann du det du leita etter?