HELSENORGE

Årets resultater fra Norsk porfyriregister

Resultatene fra spørreskjema sendt inn i 2020 er klare. Alle resultatene finner du i årsrapporten for registeret. Utvalgte indikatorer presenteres også interaktivt på www.kvalitetsregistre.no. 

Kvalitetsindikatorer fra Norsk Porfyriregister. skjermbilde
Interaktive resultat presenteres på www.kvalitetsregistre.no

​Interaktive resultater

På nettsiden www.kvalitetsregistre.no presenteres interaktive resultater fra alle landets kvalitetsregistre. Her finner du oppdaterte resultater for syv indikatorer fra Norsk porfyriregi​ster, og du kan selv velge hvilken helseregion du vil se resultater fra. 

Vil du se flere resultater?

Norsk porfyriregister rapporterer på totalt 15 kvalitetsindiktatorer. Du finner resultatene for alle disse i årsrapporten fra Norsk porfyriregister. I årets rapport er resultatene presentert diagnosevis slik at du finner alle resultater for din diagnose i samme kapitteldel. Nedenfor ser du registerets nøkkeltall for 2020.

Nøkkeltall_2021.JPG

Tilbakerapportering til lege

I løpet av høsten vil registeret sende ut brev med tilbakemelding til leger som har rapportert til Norsk porfyriregister i 2020, eller leger som er oppgitt av deltagerne å være oppfølgende lege.

For pasienter hvor det er sendt inn legekontrollskjema, får legen sammenlignet sine resultater fra spørsmålene om kontroll, med det som er anbefalt, samt hva andre leger har rapportert.

Det er også en del leger som er oppgitt i årlig pasientskjema, men hvor registeret ikke har mottatt legekontrollskjema. Disse legene får tilbakemelding om at de er oppgitt som oppfølgende lege, og får informasjon om anbefalinger for kontroll og innsending av legekontrollskjema. 

Mer om registeret

Informasjon om registeret, spørreskjemaene og deltagelse finner du på nettsiden vår om Norsk porfyriregister

Vi vil takke alle pasienter og leger som har sendt inn opplysninger til registeret i 2020.