HELSENORGE

Vestibulær popup-klinikk i Finnmark

Behandling av pasienter med vestibulære sykdommer i Finnmark er utfordrende på grunn av store reiseavstander, særlig når det er behov for gjentatt behandling i forbindelse med vestibulær rehabilitering og behandling av krystallsyke. På initiativ fra Opptreningssenteret i Finnmark er det høsten 2020 søkt om innovasjonsmidler for etablering av aktivt oppsøkende undersøkelse og behandling av pasienter med vestibulære sykdommer i form av popup-klinikker.

​Behandlingstilbudet for pasienter med vestibulære sykdommer er mange steder i landet underdimensjonert og dårlig tilgjengelig på grunn av store reiseavstander. Dette merkes i særlig grad av pasientene som er bosatt i Finnmark både når det gjelder behovet for diagnostisk avklaring og for behandling og rehabilitering.

Opptreningssenteret i Finnmark har fysioterapeuter med spesialkompetanse innen vestibulær rehabilitering og samarbeider med leger og fysioterapeuter ved Finnmarkssykehuset, i Oslo og ved Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer i Bergen.

Det er høsten 2020 søkt om innovasjonsmidler fra Helse Nord-Norge til etablering av ambulerende popup-klinikker ved 5 lokalisasjoner i Finnmark. Dette vil kunne utgjøre en betydelig forbedring av tilbudet til befolkningen i denne landsdelen.

Prosjektet er forankret i Finnmarkssykehuset gjennom avd. FFS og ØNH-avdelingene ved klinikk Alta, Hammerfest og Kirkenes, samt Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.