HELSENORGE

Vertigo Academy International, An update on vestibular system vart gjennomført virtuelt 3-5 juli

Vertigo Academy International, An update on the vestibular system vart gjennomført virtuelt 3 til 5 juli. Konferansen hadde mange interessante tema og kjende forelesarar, heile konferansen er tilgjengeleg på www.vaisumit.sernaslive.com