Studie: Svimmelhet og balansefunksjon hos pasienter med svulst på balansenerven

Denne prospektive studien tar i bruk nye undersøkelsesmetoder i tillegg til symptomskjemaer for å kartlegge symptomutvikling og balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom. Målet er bedre forebygging og behandling av vertigosymptomene.

Studien inkluderer pasienter som undersøkes på Haukeland universitetssykehus grunnet svulst på balansenerven (vestibularisschwannom). Det foretas undersøkelser av balansenervens funksjon samtidig som symptomskjemaer utfylles for å få en oversikt over i hvilken grad svulsten påvirker svimmelhet og balansesymptomer. Hensikten er å få bedre kunnskap om disse symptomene og hvordan de utvikler seg.
 

Hvordan melde interesse for studien/hvem kan delta:

Pasienter som er aktuelle for deltakelse i studien vil bli forespurt når de kommer til undersøkelse ved sykehuset. 

Multisenterstudie?

Nei

F
ordeler/ulemper:
Fordeler vil være at man får en mer detaljert undersøkelse av funksjonen i balansenerven, som kan være med på å forklare eventuelle svimmelhetssymptomer og som kan være til hjelp for pasienter med denne sykdommen i fremtiden. Ulempen er i hovedsak at tilleggsundersøkelsene tar noe tid. De medfører vanligvis ikke smerter eller ubehag.

Hvilken behandling hører studien til/har relevans for?:

Studien har relevans for sykdommen vestibularisschwannom (svulst på balansenerven) og for diagnostikk av denne og beslektede tilstander i balanseorganet og balansenerven. I tillegg har den relevans for behandling av vestibularisschwannom i form av observasjon, gammakniv eller mikrokirurgi.  

Hvilken behandlingskategori (HRCS-kategori (se side 4)) hører studien til?:

  • Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
  • Metodologi og målinger
  • Evaluering av markører og teknologier

Kontaktinformasjon:

Frederik Kragerud Goplen (prosjektleder, overlege, ph.d.)
frederik.goplen@helse-bergen.no 
55 97 27 00
Fann du det du leita etter?