HELSENORGE

Opplæringsvideoar til helsepersonell om diagnostikk og behandling av krystallsjuke

​Diagnostikk av bakre bogegangs canalolithiasis (Dix Hallpikes manøver)

Dix Hallpike from Jan Erik Berge on Vimeo.


Behandling av canalolithiasis i bakre bogegang (Epleys manøver)

Epleys manøver from Jan Erik Berge on Vimeo.


Diagnostikk av krystallsjuke i laterale bogegang (Rulletest/Supine roll test)

Rulletest, Supine Roll Test from Jan Erik Berge on Vimeo.


Behandling av canalolithiasis i laterale bogegang (Barbecue manøver)

Barbecue from Jan Erik Berge on Vimeo.