HELSENORGE

Opplæringsvideo til helsepersonell om HINTS / vestibularisnevritt

Opplæringsvideo som viser bruk av HINTS og typiske funn for vestibularisnevritt er nå tilgjengeleg