HELSENORGE

Nytt akuttforløp for pasientar med akutt svimmelheit

Motaksklinikken, nevrologisk avdeling, radiologisk avdeling og øyre-nase-halsavdelinga samarbeider om å utarbeide eit standardisert forløp for pasientar innlagt med akutt svimmelheit. Desse pasientane har ofte behov for spesialiserte tenester frå fleire klinikkar og hensikta med forløpet er å sikre at pasientane får behandling av høg kvalitet i tråd med kunnskapsbasert praksis.