HELSENORGE

Ny videreutdanning om Vestibulære sjukdommar

HVL har utarbeidd ei vidareutdanning for fysioterapeutar, legar og kiropraktorar som ynskjer fagleg påfyll av kunnskap og ferdigheiter i undersøking og behandling av pasientar med akutt, episodisk og kronisk svimmelheit innan vestibulære sjukdommar der fokus er på svimmelheit. Søknadsfrist 15 januar 2021.