HELSENORGE

Ny artikkel i Store norske leksikon om vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer er svært vanlige, men ikke godt kjent i befolkningen. Både pasientene, brukerorganisasjonene og helsepersonell som jobber med disse sykdommene strever med lav synlighet. Det er nå publisert en ny artikkel om vestibulære sykdommer i Store norske leksikon.

Les mer om saken i Store norske leksikon!​